2

Een pand gebruiken terwijl je eigenlijk aan het restaureren bent is geen aanrader. Nooit doen want de chaos wordt alleen maar groter. Maar soms moet het toch maar. De dijkwachtzaal wordt nu gebruikt voor een sedermaal voor 28 personen.

De sedermaaltijd

Het sedermaal bestaat uit het eten van ongezuurde broden en bittere kruiden en is uitgegroeid tot een maaltijd met als centrum de sederschotel, met ongezuurd brood (matse), een symbolisch bot van een lam, een gekookt en daarna gebraden ei, bittere kruiden (maror), maar ook zoet charoset. De maror staat symbool voor de onderdrukking van de Joden in Egypte, de matzes voor het feit dat ze overhaast uit Egypte moesten vertrekken, zonder tijd om het brood te laten rijzen. De charoset staat voor het geluk na de bevrijding, maar de vorm van het gerecht doet juist denken aan het cement tussen de stenen waarmee de Joden als slaven voor de oude Egyptenaren steden zouden hebben gebouwd. Geen religieus voorschrift maar gewoon een gebruik, is het eten van dunne soep met matseballen tijdens de sedermaaltijd.


Nog niet gerestaureerd, maar het moet toch maar

28 mensen

Net de dijkwacht in oude tijden

Past het er wel allemaal in ?