-3

Goede Tijden, Oude Tijden

Zo zag de Lekdijk eruit voor de dijkverzwaring.
Het leek wel of de weg door een woud kronkelde, nauwelijks kon je de volgende bocht zien.
Vervolgens werd het woud gekapt en de dijk kaalgeschoren, en richting rivier verplaatst, flink verbreed, en enigszins verhoogd.
Het bos kwam niet meer terug. Nu kun je vanuit Sluis al bijna Lexmond zien.
Er ligt ook een polychroom uitgevoerde nieuwe weg op, vol met drempels, paaltjes, en ander wegmeubilair. Dijkbewakingshuis gezien vanuit Ameide.
De het bosje "Den Dakel", de knotwilgen onder aan de dijk en het riet zijn verwijderd.
De brede geul geeft aan waar de nieuwe dijk zal worden geplaatst.
De ondergrond voor de toekomstige dijk is duidelijk te zien.
Een heel dun laagje klei erop, dat de foto hieronder (richting Ameide) te zien is.
Het dijklichaam werd vervolgens met een soort van kattebak korrels opgevuld,
omdat dat materiaal (droog) erg licht is.