Dijkbewakingshuis der Vijfheerenlanden


orspronkelijk was de toestand van het Dijkbewakingshuis der Vijfheerenlanden in 2002 vrij matig te noemen.
Het pand was tot 1958 in gebruik bij het Hoogheemraadschap der Vijfheerenlanden. Er werd op de 2e verdieping vergaderd en er waren kasten met dossiers en bedsteden voor de dijkwacht wanneer dat nodig was. Op de 1e verdieping woonde de magazijnmeester, die zorgde dat de voorraad in het magazijn, zandzakken, scheppen, zagen, lampen en materialen die nodig waren.
Bij hoogwater werd de dijk door de aanwezige dijkwacht voortdurend gecontroleerd.
Als men dacht dat een bepaald stuk versterkt moest worden. Dan werd dit in het dijkbewakingshuis gemeld, en gingen er koeriers naar de verschillende dorpen, om daar dijkplichtige mannen op te roepen en te verzamelen, en vervolgens de zogenaamde kolonnes van het dijkleger te vormen. Per dorp waren dit zo'n 80 tot 100 man. Deze dijkleger kolonnes marcheerden naar de te versterken plek, waar ook zandzakken uit het magazijn per paarden kar werden gebracht.

Een geheel nieuw dak en stevige dwarsverbanden met muurankers

aangezien de buitenmuur naar buiten bolde, werd deze weer naar binnen, en vlak getrokken, en door zware muurankers stevig vastgezet
... oude muurankers moest daarna, ook weer naar binnen
oude zolders ...
-
... nieuwe daken en zolders

Enorme terassen op dijkhoogte met zicht op de rivier, aan de achterkant.

Er was een oude vergunning voor een terras aan de achterkant.
Rijkswaterstaat heeft deze vernieuwd, en details over de laatste dijkversterking 2002-2008 aangebracht, zoals de keerwand die in de dijk is aangebracht, en op een gigantisch plateau in de dijkvoet staat.
Dit plateau is weer door 26 palen, die door een 16 meter veen steken, stevig verankert in de 16 meter lagere zandlaag. Het verankerde plateau zorgt dat de keerwand dus absoluut niet kan zakken, ook al klinkt veen op natuurlijk wijze altijd maar in.
De dijkweg boven het plateau zakt niet, maar verder van het plateau wordt de invloed steeds minder.
De dijk aan de rivierkant zakt wel, door de natuurlijk inklinking van de 16 meter veenlaag eronder.