Dijkbewakingshuis en buitendijks buitengebied
Het buitengebied

Het grondgebied omvat een getijden kreek die uitmondt in de rivier de Lek, een deel van het grondgebied grenst eveneens aan de rivier.
Het gebied omvat 4 percelen met een totaal oppervlak van ongeveer 24.500 m2.
Door het SBNL Natuurfonds is onderzoek gedaan naar een pad langs de kreek.

Weide aan de Rivier

Het gebied heeft een grote weide die over 80 meter grenst aan de rivier.

De Tuin

Het tuingedeelte achter het pand leent zich uitstekend voor allerlei activiteiten, zoals bijeenkomsten en kinderfeestjes.