Dijkbewakingshuis en buitendijks buitengebied
Het buitengebied

Het grondgebied omvat een getijden kreek die uitmondt in de rivier de Lek, een deel van het grondgebied grenst eveneens aan de rivier.
Het gebied omvat 4 percelen met een totaal oppervlak van ongeveer 24.500 m2.
Door het SBNL Natuurfonds is onderzoek gedaan naar een pad langs de kreek.