de fr en nl

Dijkbewakingshuis en buitendijks buitengebied

Het gehucht Sluis bij het Zuid Hollandse stadje Ameide ligt in een prachtig buitengebied.
Zacht glooiende akkers en weilanden, rietvelden, moeras en bos vormen een afwisselende landschap. Hoog op de dijk staat een historische Dijkbewakingshuis der Vijfheerenlanden met een eeuwenoude buitendijkse watergang uit 1373. Deze watergang verzandde en is nu een door bomen en riet omzoomde kreek. Op het landgoed van het dijkbewakingshuis bevinden zich cultuurhistorische bouwwerken zoals een waterhoogte meetsteen en een eeuwenoude kolk met natuurstenen kade. Door 1 tot 1,5 meter eb en vloed verschil is het water van de rivier en kreek voortdurend in beweging. De oevers van de rivier worden gevormd door talrijke zandstrandjes.
Ameide bevindt zich in het centrum van de oude Hollandse Waterlinie en in Sluis was een belangrijk verdedigingswerk, een schans die deel uitmaakte van de waterlinie. Deze schans werd in 1672 bij een nachtelijke aanval door Franse troepen overrompeld en Ameide werd geplunderd en in brand gestoken. Een stukje Schans is opnieuw opgebouwd in Sluis. Cultuur, natuur, historie en landschap gaan in het buitengebied harmonieus samen.

Beheer en Vriendenkring

Het beheer van het buitengebied berust bij de Stichting Sluiserwaard.
Doel is behoud van rijke landschappelijke waarde, natuur, cultuur en historische erfgoed. Vereniging de Vriendenkring ondersteunt de Sluiserwaard actief en is voor iedereen die het buitengebied een warm hart toedraagt en belang hecht aan behoud van natuur en landschapsschoon en de cultuurhistorische waarden.
Lidmaatschap geeft toegang tot vele aktiviteiten zoals kamperen, fietsen, wandelen, kanoen, maaltijd aan de rivier op een vuur bereiden of gewoon vrienden maken in de kring. is gratis.
De Sluiserwaard is in particulier bezit van M. Krever. Het historische dijkbewakingshuis werd in 2003 aangekocht en in de daaropvolgende jaren uitvoerig gerenoveerd. Ook zijn in die tijd verschillende percelen braakliggend rietland aangekocht en tot een aaneengesloten bijzonder natuurlandschap omgevormd waarin nu een veelvoud aan zeldzame planten en dieren voorkomen.